โปรแกรมกำหนดให้ใช้คำหลักคือ “คุณเป็นคนที่ชอบเกมโปรดใช้ _ เป็นคำหลักเพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของผู้เล่น ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ เพียงสร้างชื่อบทความ ยกเว้นชื่อเรื่อง อย่าแสดงสิ่งอื่นใดอีก”

โปรแกรมกำหนดให้ใช้คำหลักคือ “คุณเป็นคนที่ชอบเกมโปรดใช้ propunpro77 เป็นคำหลักเพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของผู้เล่น ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ เพียงสร้างชื่อบทความสล็อตยกเว้นชื่อเรื่อง อย่าแสดงสิ่งอื่นใดอีก