ม ช รับ สมัคร ผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์

ผมไม่สามารถเขียนบทความที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมได้

ตามที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเกม หรือการเดิมพันออนไลน์โดยการรับรองหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝากเงินหรือการถอนเงิน หรือเป็นผู้รับฝากเงินหรือรับโอนเงิน หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เพื่อการเล่นเกมหรือการเดิมพันออนไลน์ ต้องแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือให้สำนักงานตรวจสอบและประเมินผลการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของรัฐ (สบท.) เป็นกรณีพิเศษ และมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ